Bejelentés
Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Megjelent!

 


Ez a könyvem a 2008 és 2012 közötti időszakban írott néhány cikkemet tartalmazza. Ezek az írások már hosszú ideje a pendrive-omban pihentek, mígnem 2019. januárban megszerkesztettem, és a nyomdai munkálatokra előkészítettem.


Ezeken az cikkeken még látszódik az, hogy egyes politikai filozófiai fogalmakat még nem teljesen értelmeztem úgy, ahogyan azokat később, tehát a 2014-es évet követően már sokkal világosabban értettem és értelmeztem. Éppen azért adtam azt a címet ennek a könyvemnek a
Szárnypróba nevet, mert ezek voltak azok a cikkek, amelyekben próbáltam a legfontosabb fogalmakat körülírni és megmagyarázni az Olvasók számára. Ebből adódóan ma már nem állíthatom azt sem, hogy az itt leírt minden fogalom értelmezéssel, illetve elemzéssel ma egyetértenék, mert azokat már gondolatilag messze túlszárnyaltam. Azt gondolom, hogy egy kutató, elemző ember szellemi fejlődésében ez benne van, ezért én ezt is természetesnek tekintem.


Debrecen, 2019. január hó.


Székely Szabolcs

 

 

A könyv borítója így néz ki:

 

 

Mérete: A/5.

Terjedelme: 182. o.

Borítása: fóliázott karton fedeles.

Ára: 3800.- HUF + 335.- HUF postai költség.

 

A vásárlással kapcsolatban lásd a Kapcsolat menüpontot.

 

Részlet a könyvből:

 


Bevezetés a populizmus lélektanába


Az előző bejegyzésem folytatásaként megpróbálom bemutatni azt, hogyan lehet manipulálni a tömeget. A legjobb manipuláció az, ha nem állítunk valótlant, csak az adott tényt, vagy jelenséget úgy vezetjük be, és úgy tálaljuk a tömegnek, hogy az a megtámadott pártnak, vagy személynek ártson.Ehhez elsőként szükségeltetik egy tény, amelyik összefüggésbe hozható a morálisan megsemmisítésre kiszemelt párttal, vagy személlyel. Legyen most példaként az, hogy
elfogták a romák feltételezett sorozatgyilkosait. Ha ezt így egyszerűen leadnánk a tömegnek, akkor meglehet, hogy érdeklődnének iránta egy keveset, hiszen maga a téma jellege olyan, hogy mindenkit megbotránkoztatott ez a tragédia. De éppen ezért lehet ám ezt a mi javunkra is fordítani, ha egyéb más tényt is közlünk méghozzá célszerűen, a tömeg hangulatának manipulálása érdekében. Ha egyúttal jelzem azt, hogy Debrecenben fogták el őket, akkor már a politikával foglalkozók számára adtam olyan információt arra nézve, hogy Debrecenben valami bűzlik.Ezt azonban még lehet tovább fokozni például azzal, hogy
A Fidesz vezetésű Debrecenben fogták el őket. Milyen haszna van ennek? Olyan, hogy egy rossz, a társadalom számára káros jelenséget, nevezetesen a sorozatgyilkosságot, összefüggésbe hozom a Fidesz nevével. Ekkor a politika alatti tömegben, különösen olyanokban, akik mellé még nem szimpatizálnak a Fidesszel, olyan képzet alakulhat ki, hogy lám-lám, megint a Fidesz vezette váro
sokkal van a baj. De ugyanezt megcsinálhatjuk úgy is, hogy nem magát a pártot akarjuk lejáratni, hanem egy konkrét személyt, jelen esetben Kósa Lajos polgármestert. Ilyen esetben úgy fogalmazunk, hogy a Kósa Lajos vezette Debrecenben... stb, stb. Fontos dolog mindkét alkalommal az, hogy a lejáratandó párt, vagy személy kerüljön a mondat elejére, hiszen ezzel helyezzük a hangsúlyt magára a pártra, vagy a személyre.

 

 

Itt azért még emlékeztetek arra, hogy ezeket a manipulatív mondatokat, vagy fogásokat milliószor el kell ismételni, hiszen akkor tudatosulhat a tény és a lejáratandó párt, vagy személy közötti kapcsolat. Később pedig magának a ténynek az említése is azt az asszociációt idézi fel, hogy a Fidesz, vagy Kósa Lajos saráról van szó. Hogy ezt mennyire komolyan csinálják, jó példa erre az, hogy tegnap a Hírtv-ben ezt lehetett hallani: A KGB akadémiát végzett Laborcz Sándor...stb, stb. Itt, ugye, Laborcz Sándorról kívántak valamilyen információt közölni, ami tulajdonképpen magának a hírműsornak a természetes anyaga lehetett volna. De azzal a felvezetéssel, hogy a KGB akadémiát végzett, már a nézők populista megdolgozását végezték, amelynek az a célja, hogy fokozza az ellenszenvet a politikai ellenféllel szemben. Hiszen a KGB maga volt az ördög, és aki itt végzett, az nyilván maga is ördöggé vált. Tehát az egyszerű híranyagot is úgy át lehet alakítani, hogy az a nézők lélektani irányítását szolgálja. Ha itt valami ördögi, akkor ez a módszer mindenképpen az, és a politika alatti tömeg beveszi és magáénak vallja.Nagy kár, hogy ebben az országban néha előfordulnak azért értelmes emberek is, akik átlátnak a szitán, és nem vevők erre az alattomos populizmusra. A mi kis cézárunknak ugyanis a politika alatti tömegekre és vazallusokra volna szüksége.

 

 

Ám az előbbiek kapcsán tovább lehet görgetni a lejárató kampányt, hiszen adott az a meder, amiben úszni lehet, és csak azt kell kitalálni, hogy miben kell úszni. Itt van például az a dolog, hogy megvizsgáljuk Debrecen városának ez évi, vagy múlt évi bűnözési
statisztikáját és összehasonlítjuk az előző évi statisztikákkal. Ha ezen a téren csak fejlődés tapasztalható minden területen, akkor pechünk van, és más területre kell mennünk. De ilyen szinte biztos, hogy sohasem fordul elő. Ebben az esetben kicsemegézzük azokat a mutatókat, amelyekben visszafejlődés mutatható ki és azokat tíz méteres betűkkel hozzuk ki a főcímben. Mindeközben nem feled
kezünk meg arról, hogy többször megemlítjük a Fidesz, vagy Kósa Lajos nevét, vagy mindkettőt, és halvány utalást tehetünk arra
nézve, hogy ebben a tekintetben felelősség terheli őket.

 


Ezt követően csinálhatunk egy interjút magával Kósa Lajossal is. Teljesen mindegy, hogy mit mond, mert az interjú főcíme ez lesz: Kósa Lajos nem képes megfékezni a bűnözést. De lehet ezt a címet is adni az irományunknak: A Fidesz vezette Debrecenben maffiák uralják az éjszakát, vagy még egy lehetőség: Kósa Lajos alulmaradt a maffiózókkal vívott harcban. Ezek a címek mind-mind olyan felszólító jelleggel bírnak, hogy biztosan mindenki el fogja olvasni, és meggyőződhet a polgármester tehetetlenségéről. Magát az interjút pedig magunk állítjuk össze annak függvényé-ben, hogy a polgármester mit mond. Ha abszolút tájékozott a témá-ban, akkor több igen jelentéktelen tényre kell rákérdeznünk, amire nyilván nem tud majd válaszolni. Ekkor az interjúban úgy tálaljuk az egészet, hogy ezeknek a tényeknek a nem tudása vezetett oda, hogy ezt történhetett Debrecenben. (ti. a sorozatgyilkosok ott élhettek és nem találtak rájuk.)

 

 

Ha viszont a beszélgetés első percében kiderül az, hogy abszolút tájékozatlan a témában, akkor viszont közvetlenül erre a tényre hivatkozva állítjuk azt, hogy ezeknek a tényeknek a nem tudása vezetett oda, hogy ezt történhetett Debrecenben. Tehát mindegy, hogy mit válaszol a riportalany, a cikkben a végkövetkeztetés mindig az lesz, hogy Kósa Lajos a hibás a sorozatgyilkosságok miatt.

 

 

Ha pedig valaki abszolút tökéletes munkát akar végezni, akkor a központi nyilvántartásból kinézi azt az MSZP vezette várost, amelyikben a bűnözési statisztika az országban a legjobb. Szépen elmegy oda, és interjút készít a polgármesterrel. Magában a cikkben pedig mindent nagyon szépre fest, a bűnözési statisztikát az egekig magasztalja, és rámutat arra, hogy ez az országban a legjobb. Mindeközben folyton hangsúlyozza azt, hogy itt MSZP-s vezetésű önkormányzat van és ebből adódóan nem is lehet gond a közbiztonsággal.

 

 

S mi történik akkor, ha valaki megjegyzi azt, hogy a bűnözés elleni harc nem elsősorban a polgármester feladata? Akkor azt bizonygatjuk, hogy ő a város egyszemélyi vezetője, aki felel a városban történt összes eseményért. Ha ennek ellenére tovább okoskodik a vitapartnerünk, akkor rámutatunk arra, hogy amit leírtunk, abban nincs valótlanság, mi csak a tényeket sorakoztattuk fel, amit lehet ellenőrizni is. Minket nem terhel sem jogi, sem morális, sem egyéb felelősség. Mi korrektül jártunk el, és kikérjük magunknak a feltételezést, hogy bárkit is manipulálni akartunk volna. Aki pedig ettől eltérőt állít, azt bepereljük! Isten minket úgy
segéljen!

 


2009. 09. 10.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!