Bejelentés
Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Megjelent!

 

Ezt a könyvemet április 7-én kezdtem el írni, az előző napi sokkolóan katasztrofális baloldali választási vereség után, és április 24-én fejeztem be. Beismerem, hogy rohammunka volt, de szerintem jól sikerült, ezért minden betűjéért tudom vállalni a felelősséget.


Tanulmányom e-könyv formájában itt érhető el és vásárolható meg:

 

http://e-konyvbolt.eu/termek/szekely-szabolcs-legitim-maffia/


A növekvő érdeklődés miatt úgy döntöttem, hogy ezt a könyvemet nyomtatott formában is megjelentetem. A borítása azonos az e-könyv fedélborításával. Az ára fóliázott kartonfedéllel: 2500.- HUF, plusz 335.-HUF postai költség Magyarországon sima levélként elküldve. Külföldre küldve több lesz! A vásárlással kapcsolatban lásd a Kapcsolat menüpontot.


S hogy a nyomdát se terheljük túl sokszor, ezért havonta egyszer, 10-én megnézem azt, hogy hány befizetés érkezett a folyószámlámra, és ennek megfelelően adom le a megrendelést a nyomdának. Amint kész van, a megrendelés sorrendjében küldöm el a könyveket.

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy ez a könyvem kereskedelmi forgalomba sohasem kerül, továbbá a kiadói jogokat Magyarországon senkinek sem fogom eladni, így nyomtatott formában csak a fentiek szerint szerezhető be.


A könyvek borítója így néz ki:

 


 

 

Az e-könyv adatai:

Oldalak száma: 107.

ISBN: 978-615-5437-57-1
Formátum: pdf
Ára: 1400 Ft
4.3 Euro
6.1 USD

 

Ebből a könyvemből a Debreceni Egyetemi Könyvtárnak egy nyomtatott példányt adományoztam, tehát ott bárki elolvashatja.


A kellő betekintés érdekében itt közlöm a Bevezetés-t és az utolsó fejezetet teljes terjedelemben.

 

Bevezetés


Eddigi írói munkásságom legnagyobb sikerét a  Cézárarcmás című viszonylag rövid tanulmányommal értem el, amely tulajdonképpen  Orbán  Viktor cezaromániás  személyiségének kialakulásával foglalkozott. A tanulmány gyakorlatilag a Fidesz megalakulásával fejezte be a politikus életrajzának bemutatását, majd egy további részben a cezaromániás személyiség jellemzőit vette sorba. Erre a tanulmányomra sok hozzászólás érkezett a honlapomon is, és a sok-sok kritika között volt egy olyan is, amely  a  könyv  folytatását ajánlotta. Amikor  ezt  elolvastam, egyáltalán nem gondoltam arra, hogy folytatni fogom, hiszen akkor a demokrácia elméletével foglalkoztam behatóbban. Mára már megjelent A demokrácia lényege és  A demokrácia új világrendje című könyvem, amivel ismét lezártam magamban egy korszakot. Most a 2014-es választások után azonban újból érdekel egy fontos probléma: hogyan lehetséges az, hogy egy cezaromániás személy, aki mellé még egy  „light autocracy” rendszert  is  bevezetett,  óriási  győzelmet  arathatott  egy  valóban nyugatos típusú liberális demokráciát vizionáló ellenzék felett.


Ha csupán ezt az egy mondatot olvassuk, akkor abszolút természetes módon keletkezhet az a döbbenet, hogy ilyen nem történhet meg, hiszen az ellenkezik a józan ésszel. Nem lehet, hogy a szabadságot szerető  emberek  hajlandóak  lennének  alávetni magukat egy cezaromániás személyiség lélektani hatásának és valós hatalmának, illetve nem csupán szolgálják őt, hanem még nagy többséggel újra is választják. Ma már viszont azt állíthatjuk, hogy de igen, megtörténhet, mert a tények ezt bizonyítják. Itt viszont az az izgalmas kérdés adódik, hogy milyen tényezők játszhattak közre abban, hogy ez így alakulhatott. Ez tulajdonképpen a tanulmányom tárgya.


Ez a könyv  nem tisztán tudományos munka, hiszen keverednek benne a tudományos igénnyel megfogalmazott tételek, gondolatmenetek a bulvár sajtó által is emlegetett esetek leírásával. De ez utóbbiak csupán azokat a bizonyítékokat fogják bemutatni, amelyek alátámaszthatják az elméleti tételeimet. De az elméleti részek sem tisztán tudományos elemzések, hiszen azokat  a  fentebb említett  könyveimben  már  leírtam  az  adott témákkal kapcsolatban. Mégis  akkor  minek  tekinthető,  ha  el kívánjuk helyezni a tudományok rendszerében? Ahogy léteznek alkalmazott tudományok, mint például alkalmazott matematika, vagy alkalmazott lélektan, éppen úgy lehet azt mondani, hogy létezhet alkalmazott politikai filozófia is. Jómagam ennek tekintem a könyvem tárgyát képező elemzéseket, hiszen a korábban megfogalmazott általános elméleti tételeket  alkalmazom arra a konkrét esetre, amit a könyv tárgyaként megjelöltem. Tehát az Olvasó  ne  gondoljon  arra,  hogy  most  itt egy  bulvár  típusú könyvet tart majd a kezében, amelyben a Fidesz viselt dolgait fogom kiteregetni. Erre a szintre sohasem fogok lesüllyedni! De arra se gondoljon, hogy nehéz politikai filozófiai tételek ismertetését fogom elvégezni. Ilyenekről is lesz szó, de nem ez volt a fő célom a könyvem megírásával, hanem az, hogy mindenki számára közérthető formában írjam le azt, amit az adott problémáról gondolok. Ezek előrebocsájtásával ajánlom elolvasásra ezt a tanulmányt,  hiszen  meglehet, egészen  más  összefüggésben látják majd a mai hazai történéseket.

 

Debrecen, 2014. április hó.

 

Székely Szabolcs.

 

 

Pater patriae

 

Az utolsó részben azokat a perspektívákat elemzem, amelyek a következő négy, nyolc, vagy 12 évben várhatók a hazai politikai életben. Talán 2006 volt az az utolsó választási év, amikor még két nagy párt, azaz a Fidesz és az MSZP harcolt a politikai hatalomért. Ezt követően már több kis párt is színre lépett, és ez a folyamat megmarad a következő időszakban is.  Ennek  pedig olyan végzetes következménye lesz a baloldal számára, hogy hosszú  ideig  nem válhat  a  Fidesz  reális  kihívójává.  Ehhez azonban fel kell tételeznünk azt, hogy a Fidesz képes lesz megtartani  azt  a  közel  kétmilliós  szavazóbázisát,  amivel  mindig nyerni tud.

A 2006-2010 időszak során jött létre két kis párt, a Jobbik és a Lehet más a politika (LMP), amelyek már a 2010-es választáson bejutottak a parlamentbe. Ez már önmagában azt vélelmezheti, hogy a választók nem voltak megelégedve az MSZP és az SZDSZ politizálásával, ami szintén azt mutatja, hogy ebben az időszakban e két párt jelentős legitimitásvesztést szenvedett el.


Jobbik perspektíváját  kecsegtetőbbnek  kell  értékelnem, mivel nagyobb a merítési lehetősége, mint az LMP-é. Hiszen nézzük meg azt, hogy a radikális nemzeti párt miből építkezik. Jómagam 5 ilyen területet nevezek meg:
1. a nacionalizmus, amely mindig hívó szó lehet és mindig alkalmas lesz arra, hogy a démosz egy részét mozgósítsa.
2. az antiszemitizmus, amit talán sohasem lehet kiölni olyan országokban, ahol nem a zsidók vannak szám szerint túlsúlyban. Az antiszemitizmus eddig is és a jövőben is képes volt olyan néptömegeket mozgósítani, akik bármilyen okból ellenszenvet éreznek a zsidók iránt.
3. a romaellenesség, amit szintén nem lehet kiölni a magyar emberek egy részéből, mindig is volt, és ezek után is lesz, még ha moderáltabb formában és tartalommal.
4. a  szegények védelme, ami egyfajta baloldaliság látszatát kelti, de nem sorolható baloldali értékrendbe. Ez a védelem ma sajátos  módon  jelenik  meg,  ami  elsősorban  a  multicégek  és egyéb idegen betelepülők elleni kiállásban mutatkozik meg.
5.  Európai  Unió  ellenesség,  ami  a  nacionalizmus  egyik megjelenési formájaként is értelmezhető. Erre is nagy kereslet van a választók részéről, hiszen az Európai Unió sok olyan jogszabályt erőltet hazánkra, amelyet a választók egy jelentős része az  ország  szuverenitása  elleni  támadásként  értelmezve  nem fogad el.

Ha ezeket számba vesszük, akkor világossá válhat az, hogy a Jobbiknak továbbra is jelentős számú választója lesz, ami elegendő ahhoz, hogy bejussanak a parlamentbe. Egyes vélemények szerint, amit én is plauzibilisnek tartok, a 2018-as választások során a Fidesz és a Jobbik fog küzdeni a hatalomért. Szörnyű jóslat ez, de nem valószínűtlen!

Az  LMP-nek sokkal kisebb esélye van arra, hogy tartósan benn maradjon a parlamentben, ami a vidéki szervezetlenségével magyarázható. Náluk az a kulcskérdés, hogy képesek lesznek-e a zöldpártiságukat vidéken is elfogadhatóvá tenni, és sikerül-e jelentősebb támogatói kört megnyerni a programjukhoz.

S most érkeztünk el a baloldali és liberális pártokhoz, amelyeknek  a sorsa  még inkább  kiszámíthatatlan. Az  MSZP-nél megtörtént ugyan a generációváltás, ami előfeltétele volt a megújhodásnak, de Mesterházy Attila szerintem nem képes egy nagy formátumú párttá átalakítani azt. A jelenlegi pártelnök megítélésem szerint nem alkalmas egy olyan szónokká válni, aki tömegeket lenne képes mozgósítani, mivel nem karizmatikus személy. Ezen túlmenően, és ez még fontosabb az előzőnél, az MSZP-nek hihető programmal kell előállnia, hogy a Fidesz sikeres populista retorikáját ellensúlyozni tudja.


A Demokratikus Koalíció elkövette azt az óriási hibát, hogy olyan politikusokat hozott a sorai közé, akiket korábban a démosz  már  leírt.  Ez  a  párt  valóban saláta  pártnak  tekinthető, hiszen van közöttük az MDF-ből, az SZDSZ-ből és az MSZP-ből  elvándorolt  és  levitézlett  politikus.  Lehetne  ezt  a  pártot politikus  temetőnek  is  tekinteni. Amint  azt  már  korábban  is jeleztem, velük nem az a probléma, hogy ne lennének komoly felkészültségű szakemberek, hanem az, hogy  nincs kellő legitimitásuk. S ezt nem értette meg Gyurcsány Ferenc sem, akivel szintén az a baj, hogy nincs elég legitimitása. Annyi viszont mindig lesz, és ez bizakodásra adhat alkalmat, hogy egy 5-10%-os párttá váljon. De belátható időn belül komolyan nem szólhat bele a hatalmi harcba.

Az  Együtt-PM pártszövetség sem lesz képes igazán nagy párttá válni. Maga Bajnai Gordon azzal a szándékkal hozta létre ezt a pártot, hogy egy ernyőpárt legyen, amely alá a többi ellenzéki  párt  majd besorolhat  (kivéve  természetesen  a  Jobbikot). Annak tudatában vállalta ezt a szerepet, hogy tudta: az MSZP még mindig mintegy 1,2 millió szavazóval rendelkezik. S mivel csak a Fidesz szavazóinak komplementeréből szipkázhatott volna el híveket, ezért konkurensévé vált mind az MSZP-nek, mind a DK-nak. A fő célja, ti. a bizonytalanok megnyerése sem sikerült, ezért ha 2014-ben nem állnak választási szövetségben az MSZP-vel, akkor talán be sem jutottak volna a parlamentbe. Vagyis ennek a pártnak a sorsa éppúgy kérdéses, mint a DK-é, hiszen a következő választások során szinte biztos, hogy az itt felsorolt kis baloldali pártok a 2014-es választáson elszenvedett katasztrofális vereségen okulva, külön fognak indulni.

Mindez és a sok kis „kamupárt” számának várható megnövekedése miatt a  Fidesz  esélyei lényegesen megnövekednek a következő választásokon. Az új választói törvény létrehozásával pedig éppen az volt a célja, hogy ismerve a saját választóinak kitartását, az ellenzék erőit úgy ossza meg, hogy azok lehetőleg ne veszélyeztessék a győzelmét. Divide et impera elv mai változata ez a Fidesz által előadva. A  jelek  szerint  ez  minden  további  nélkül  teljesülhet  is. Ugyanis míg korábban az Európai Unió csak megtűrte, mert kénytelen volt megtűrni az orbáni autokráciát, hiszen 2010-ben kétharmados felhatalmazást kapott, most egy újabb kétharmados felhatalmazással már tudomásul kell venni, sőt, el kell fogadni a Fidesz autokráciáját és a gazdasági maffiarendszerét is. Tehát, ha egyéb feltételeket teljesíteni fognak, akkor az országba áramlani fognak az Uniós pénzek, ami a fellendülésben lévő világgazdasággal  felturbózva  lényeges  gazdasági  fejlődést  vetít  előre. Ebből pedig egy kis morzsát lökni fognak a démosznak is, de a jelentősebb részét változatlanul zsebre fogják tenni. Ez a folyamat pedig egyre erősödni fog, aminek során a Fidesz egyre erősebb lesz, és a démosz száját is sikerül majd holmi rezsicsökkentéshez hasonló alamizsnával betömni. Magyarán: lényeges változás itt belátható időn belül nem lesz, virágzik majd a gazdasági maffia rendszere, és a vasallusok is úgy-ahogy meg lesznek elégedve.


Orbán hatalomgyakorlását én  Augustuséhoz (Kr. e.: 63-tól Kr.  u.  14-ig) hasonlítom.  Figyeljük  meg,  hogy  a  történelmi összevetésben is megállja a helyét ez az összehasonlítás, mivel az akkor még mint  Octavianus a Római Köztársaság romjain alakította ki a maga monarchikus hatalmát. Ahogyan a történészek  jellemzik:  Összes  jogkörét  tekintve  hatalmi  túlsúllyal, monarchikus hatalommal rendelkezett az államon belül, melynek minden időben két alappillére volt: az egyik Itáliában tette lehetővé a törvényes cselekvést, a másik a tartományokban. Az első Kr. e. 31-től 23-ig a consulatus,ezt követően pedig a tribunus potestas volt, a második az  imperium proconsulare (32). Tehát Augustus is  mindent törvényesen  csinált, éppúgy,  mint most a Fidesz.

Augustus  a  köztársaság  intézményrendszerét  formálisan megtartotta ugyan, de azt a befolyása alatt tartotta, éppúgy, mint Orbán Viktor befolyása és uralma alatt tartotta a liberális demokrácia  összes  intézményét. A  senatusban  nem  lehetett  ellentmondani, mert  akkor  azt  Augustus  kegyetlenül  megtorolta. Hegel írta a következőket:  Augustus magához ragadta a hatalmat, de meghagyta az alkotmány formáját, mert az magában valami szubsztancia nélküli volt. Az uralom eltávozott belőle, s ő csak önkényt gyakorolt. A császár volt az első a szenátorok között, de egyeduralkodó volt, mégpedig a légiók egyszerű eszköze által, amelyeket a közelben tartott, és amelyekkel megfékezte a vele  nem  rokonszenvező  távoliakat  is.  Egy  császár  csak  úgy uralkodhatott, hogy félelmet keltett légióival és pretoriániusaival. A császár egyúttal cenzor, konzul, tribun volt: mindezeket a név szerint még megmaradó méltóságokat magában egyesítette. Az államügyeket a szenátus elé vitték ugyan, s a császár csak úgy jelent meg, mint más tag, de a szenátus engedelmességgel tartozott……Aki  a  szenátusban  ellentmondott  a  császárnak, halállal lakozott, és vagyonát elkobozták (33).

Nyilván ma már nem lehet kivégezni senkit sem, de politikai halottat mindenkiből lehet csinálni. S ezt Orbán nagyon következetesen végigvitte, tehát aki ellentmondott, vagy nem az ő akarata szerint cselekedett, azt egyszerűen elzavarta. Ezzel  párhuzamosan Augustus  rengeteg  olyan  változtatást léptetett érvénybe, amit a nép kifejezetten jónak értékelt. Adott bizonyos szabadságjogokat, mint például a szólás szabadságát, javította  a  nép  életkörülményeit,  rengeteg  építkezésbe  fogott, hódító  körútra  indult,  amivel  újabb  anyagi  javakat  hozott Rómába, stb., stb. Röviden igyekezett olyan  konszolidált állapotot létrehozni,  amiben  a  polgárok  biztonságban  érezhették magukat,  ha  nem  kérdőjelezhették  meg  Augustus  hatalmát. Ennyi pedig bőven elég volt a római polgároknak, akiknek már elege volt a korábbi polgárháborúból, amely mintegy 20-30 évig tartott. Augustus negyven évig uralkodott, és olyan nagy népszerűségnek örvendett, hogy Kr. e. 27-ben „Augustus”, azaz „Fenséges”  névvel  ruházták  fel,  majd  Kr.  u.  2-ben  a  „pater patriae” (azaz: a nemzet atyja) névvel tüntették ki.

Valami ehhez hasonló életpálya előtt áll most Orbán Viktor, nyilván egészen más történelmi körülmények között. De itt most az a lényeg, hogy aki nem tör a hatalmára, azt nem bántják, hanem vagy a vasallusukká teszik, vagy pedig hagyják élni, esetleg békében meghalni a nagy nyomorában. S eljöhet még az az idő, amikor Orbánt kitüntetik, mondjuk a Nemzet Atyja címmel, amit majd büszkén fog hordani, mert elég okos és elég agyafúrt volt ahhoz, hogy kiüsse a jobboldali és a baloldali konkurenseit a nyeregből.

S a plebs? - Az éljen meg úgy, ahogy tud. Miért nem volt olyan ügyes, mint én! - mondaná pater patriae Orbán Viktor.Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Tarski [ 2015-05-14 08:22 ]

Futurist [ 2015-05-10 17:52 ]

Köszönöm a gratulációt! Ez a könyv tulajdonképpen a CÉZÁRARCMÁS c. könyvem folytatása. Nem is akart több lenni.

Azzal egyetértek, hogy jó lenne megírni a baloldali gazdasági maffia viselt dolgait, de ahhoz sokkal több infóra lenne szükségem. Most fejeztem be az új könyvemet, a részletekről ezen a honlapon is lehet olvasni. Most egy egészen más témán dolgozom, s ha netalán sikerül azt megírnom, akkor beszélhetünk arról, hogy mivel foglalkozzam.

Köszönöm a kritikát!

Üdvözelettel: Tarski.Futurist [ 2015-05-10 17:52 ]

Ennek a tanulmanynak az a nagy hibaja, hogy nem foglalkozik a többi kormannyal. Az Antalll-kormany idejen privatizaltak az allami vagyont, ami a szocialista eszmék szerint a nepe volt. Ekkor raboltak szet az allami vagyon nagy reszet es ekkor alakult ki az a gazdasagi maffia, aki felfedezte, hogy a politikai maffiaval szovetkezve mekkora hatalmas vagyonra lehet szert tenni minden kulonlegesebb ellenteljesitmeny nelkul.
Utana jott a Horn-kormany, akik a szocializmusnak nevezett allamkapitalizmusban kialakitott gazdasagi maffiat (nomenklatura) erositettek. Termeszetesen kaptak toluk ellenszolgaltatast. Mi az, hogy kaptak. Koveteltek es kaptak!
Meggyesy-kormany ideje alatt is folyt tovabb a "mutyizas". A Gyurcsany, aki multimilliardoskent nem tobb szalon szocialistanal, ideje alatt meg az egekbe orditott a hazudozas es a nepszedites "hazudtunk ejje, nappal!"
Ez a könyv nem lesz elegge elfogadott, amennyiben nem targyalja ezeket a pontokat is!
A jelenlegi magyarorszagi baloldalnak egy nagy, baja van, szinte mondhatni, az, hogy a nyaka veres:
-a szocialista rendszerbol orokolte es apolja az internacionalizmust
-nem torodik a hataron tuli nemzetreszekkel
-szo nelkul hagyja az utodallamokban dulo diszkurziv fasizmust
-ahogy szo nelkul hagyta a szocialista korszakban az utodallamokban dulo bal-fasizmust is!
A jobboldali köpés nagyon talalo: internaci banda!

Amennyiben az iro kijavitja ezt a hianyossagot, akkor ez egy vaskos konnyvve fog valni. Eddigi elemzese alapos, elfogadhato es hianypotlo!
Gratulalok!Tarski [ 2014-12-06 08:10 ]

Kedves Török Gábor!

Köszönöm, hogy megvédtél! Szükség volt rá, mert egészen más dolog az, ha az igazságot egy olvasó is leírja.

A helyesírással kapcsolatban csak annyit, hogy több könyvemet sokszor átnéztem, a lányom, aki mellé még nyelvész is, szintén átnézte, mégis találtam hibát a nyomtatott kiadásban. De akinek csak az számít, hogy milyen sok helyesírási hiba van az írásaimban, az nyilván nem értékeli a tartalmat. Vagy ha mégis, akkor ABBAN nem talál hibát! Talán még örülhetnék is ennek......


Szabolcs/Tarski.Török Gábor (Csavaros) [ 2014-12-05 11:16 ]

zsu [ 2014-10-16 21:09 ]

Kedves zsu, szívesen olvasnám írásaidat! Kíváncsian várom azokat az írásaidat, esetleg novellákat tőled, amely novellák, könyvek, kéziratok Szabolcs írásánál jobbak! Szeretem a jó helyesírással írt könyveket. Mert szeretek tanulni, és van bőven bepótolni valóm. :D


A helyesírás lényeges, fontos dolog. A helyesírásnál fontosabb az igazság kimondása! A helyesírásnál fontosabb az érzelmeink tolmácsolása is. Aki esetleg téved a helyesírás területén az ne írjon? Szerintem akkor sok írónak és költőnek kevés műve jelenhetett volna meg az elmúlt évszázadban.

Tudom, hogy sok helyesírási hibát javítottak ki megjelenítés előtt mások. Ez a tény a tartalmi részek értékeiből semmit sem von le. Őröljünk annak, hogy vannak olyanok is, akik reális gondolataikat érelemesen megtudják fogalmazni, minden elvakult hit, nyalás nélküli objektíve.. Ez nevezik Embernek!


Ui. Sok vitám volt a helyesírás területén. Általában mindig találtam helyesírási hibát azoknál, akik ezt szóvá tették másoknál! Kedves szu, izgalommal várom a műveidet! :D

Török Gábor (Csavaros) [ 2014-12-05 10:43 ]

csakoerzsi [ 2014-09-18 11:42 ]

Kedves csakoerzsi, aki álnéven irkál és nem meri felválni nevét, viszont másoktól elvárná? Minő igazság ez?

Komlói Török Gáborként elérhető az oldalam facebookon, ahol ugyan ezt leírom. A DK-s barátaim ismernek már régóta, mert oldalaikon is gyakran leírtam véleményem róluk. Miivel ezen az oldalon senki sem írta le saját nevét Szabolcs kivételével, úgy gondoltam, hogy egy nick nevű sem fogja számon kérni rajtam. Tévedtem, mert elégvastag volt a bőr a képén, hogy ezt megtegye. :D Szabolcsnak (Tarskinak) meg köszönöm, hogy vannak közös gondolataink! :Dzsu [ 2014-10-16 21:09 ]

Ezt az izét látta írástudó is? Mondjuk, aki pl. képes legalább minimum szinten helyesen írni?
Ha a tartalma is olyan, mint a helyesírása, akkor...
Brrrrrr!!!!! :'(Tarski [ 2014-09-18 13:11 ]

csakoerzsi [ 2014-09-18 11:42 ]

Majd a történelem megmondja azt, hogy Neked, vagy nekem volt igazam. Én ma úgy látom, hogy ez a mai baloldal nem képes leváltani még távlatokban sem a Fideszt. Ebből következik, hogy egy másik baloldalra van szükség.

Bár ne lenne igazam, és már 2018-ban leváltanánk a Fideszt! De ez ma még csak egy álom lehet.

Kézcsókkal: Székely Szabolcs.csakoerzsi [ 2014-09-18 11:42 ]

Nagyon tisztességtelen és jellemtelen dolog, hogy ilyen magukat felvállalni nem merő famacskák és csavarosok... mernek felelőtlenül, és igaztalanul valamilyen érzelmi alapon a Fidesz által a szájukba adott papagájkommandóval érvelni. (igen! ha nem vennétek észre!) A baloldalt a Fidesz által manipulálható a Gyurcsány Ferenc által képviselt tisztességet, és a megújulás szükségességét elutasítók tették tönkre, mint ahogy a maradék Mszp-t is-ami most -már a maradék Mszp-n is egyértelműen látszik!
És persze a szerzőre ugyanezek a jelzők érvénesek, ami nagyon szomorú, mert neki még nagyobb a felelőssége, mint a névtelenség mögé búvóknak...
Nekik Ady Endre nagyon is aktuális sorait ajánlom.
"Ez a világ nem testálódott
Tegnaphoz húzó, rongy pulyáknak:
Legkülömb ember, aki bátor
S csak egy külömb van, aki: bátrabb."

Azoknak pedig, akik elhiszik az írónak, hogy jót akar a baloldalnak, itt van egy idézet tőle:
Debrecen, 2014. 05. 18.
Székely Szabolcs:
"...Az, aki ezt a hatalomért marakodó baloldali pártokat támogatja, a baloldal minél későbbi megújulása ellen dolgozik. Ezeknek a pártoknak a legitimitást vesztett, levitézlett vezetőit el kell zavarni a fenébe, a szemétdombra kell dobni őket, és egészen új alapokon kell újjászervezni a baloldalt. Hiteles vezetőkkel és hiteles politikával!!! Ezt én most már világosabban látom, mint korábban bármikor, és ezért NEM FOGOM EGYIK PÁRTOT SEM TÁMOGATNI!!!..."

Ha nem baj nem szurkolok azért, hogy ezek a baloldalnak nagyon sokat ártó írások eljussanak az emberekhez. Kártékonyak az egész országra nézve!


Tarski [ 2014-09-04 21:18 ]


famacska [ 2014-09-04 16:36 ]

A pontokat kitöröltem, köszi, hogy szóltál.

A Hegel dolgot nem értem, légy szíves világosíts fel.

T.famacska [ 2014-09-04 16:36 ]

Hát szerintem az bizony: április 7-én és április 24-én!!
Pont nélkül.... :-)
Gondolom a tartalma is hasonlóan megbízható....
... meg "plauzibilis"... (nem ám pl. "hihető", vagy "elfogadható") meg Hegel.... ez aztán az "über"műveltség... :-)))
Sokat kell belőle rendelni!! Megéri! (Még ha pontot is tesz Hegel ellenére a kötőjel elé...) :-))
Tarski [ 2014-09-04 08:20 ]

Túriné Bódi Edit [ 2014-09-03 07:46 ]

Edit!

Fentebb megláthatod azt, hogy: 1800,. HUF és 265.- HUF a postai költség. Ott a számlaszámom is adott.

T.Túriné Bódi Edit [ 2014-09-03 07:46 ]

Egy példányt kérnék. Cím: 5900 Orosháza, Avar u. 13.
Mennyit utaljak?Tarski [ 2014-08-24 12:32 ]

Eőri Kálmánné [ 2014-08-23 14:11 ]

A fentebb megjelölt módon rendeld meg és a jövő hónapban küldöm! (Bár meglehet, hogy még ebben a hónapban is tudok küldeni egyet).

Tarski.Eőri Kálmánné [ 2014-08-23 14:11 ]

Mikor és hol lehet majd kapni?Tarski [ 2014-07-14 08:25 ]

Falk Andrea [ 2014-07-13 18:03 ]

Sajnos, valamivel több lesz a nyomdai költségek miatt. Én úgy 1600.- - 1800.- HUF-ra gondolok, de azt még most nem tudom pontosan megmondani, hogy ténylegesen mennyi lesz.

T.Falk Andrea [ 2014-07-13 18:03 ]

Ilyen áron én szívesen megvenném, legalá bis az utókor számára is, ha még egyáltalán érdekli őket a politikalilla- [ 2014-06-17 10:14 ]

Csavaros [ 2014-06-14 10:32 ]

a dk 2011.októberében alakult párt.
teszi a dolgát--ahogy kell!
Nem az mszp rovására, hanem saját épülésére.

nem döntött az mszp abban az alapkérdésben, hogy hogyan viszonyul a kapitalizmushoz
Tóbiás Szanyi megdönteni/meghaladni akarta/ja így építkeznének

Mesterházy reálpolitikusként a körülményei között a legméltányosabban, ahogy Horn is
Ment is a küzdelem--ki is oltotta egymást a két tábor--győzni egyik se tudott a másik felett.

Gyurcsány is e küzdelem miatt emelt szót anno---ő sem ment semmire--létrehozta sokakkal a dk-t

Nem akart senki semmit mást, csak e kérdésben döntést, hogy az mszp-nek építkezésre alkalmas alapja legyen

Ma a fidesz az Isten, haza csalás jelszavak mellé felvette a baloldali populizmust is: rezsicsökkentés , bankok megadóztatása devizahitelesek segítése---miközben 4 millióan kerültek a társadalmi küszöb alá.
de társadalmi béke van, mert nincs aki szervezzen, felháborodjon, mert az mszp nem tudja mi az alap, mi a modern baloldali álláspontTarski [ 2014-06-14 13:12 ]

Még annyit, hogy amit Lilla idézőjelben bemásolt, azt én írtam a facebook-on. Ő csak idézte!!!

Tarski.Tarski [ 2014-06-14 13:10 ]

Kedves Csavaros!

Egyetértek! Annyira, hogy nem is szólok hozzá!

Tarski.Csavaros [ 2014-06-14 10:32 ]

Liliánák teljesen igaza van: Csak annyival egészítenem ki, hogy már belső harc, küzdelem sem tetszett, és még nem volt szó MSZP szétveréséről. Amilyen fröcsögést Gyurcsányisták a Kapcsolaton elkezdtek fanatizmussal, néha gyűlölettel is az MSZP nem Gyurcsányista tagjai, vezetése ellen az abszurd volt. (Ki támadott hátba kit, mikor és miért stb? )Akkor figyelmeztettem a Gyurcsány tábort és Gyurcsányt is beleértve, hogy tartsanak ki az MSZP mellett, mert amennyiben Attila elveszti a választásokat 2014-ben, akkor Gyurcsány visszatérhet és nem szalámizzák le-fel egymást. De nem tudtak várni a sorukra. Egyértelmű, hogy az MSZP gyengítése, amortizálódása a Gyurcsány és híveknek is betudható. Ráerősítettek a Fidesz és a Jobbik propagandára is belűről támadták az MSZP-t és legitim vezetését. Bajnai felelőssége az, hogy az MSZP felvállalta Bajnai programját 2009.2010 között és Bajnai 2010 után nem vállalta fel az MSZP-t. Az MSZP Gyurcsány és Bajnai kormányzása idején vesztett a népszerűségéből és amortizálódott le, került padlóra és ezek a politikusok árulták el 2010 után az MSZP-t. A Fidesz és a Jobbik hívők ma is a Gyurcsány Balatonöszödi beszédléről, a szemkilövésről, rendőrterroról, a nemlétező csődről és a szociális juttatások megnyirbálásról, a 13 havi nyugdíj elvételéről, korrupciós ügyekről papolnak. Az MSZP elnöke és miniszterelnöke ne felelne ezekért? Csak a vak hitű ember nem érti ezt.

Ez nagyon jó!!
lilla írta:
"Figyelj! Én időtlen idők óta Gyurcsányista voltam, nekem ne beszélj Feriről semmit, hogy milyen kiváló politikus, mert én azt TUDOM!! De gondold át a következőket. Amíg Feri nem vált ki az MSZP-ből (s most abszolút mindegy, hogy miért vált ki onnan). addig volt remény arra, hogy egységes baloldal vegye fel a harcot a Fidesz ellen. De Feri MEGOSZTOTTA baloldalt, amivel ez a remény is elszállt!!! Jött aztán Bajnai a nagy mellénnyel, hogy majd aztán ő létrehoz egy ernyőszervezetet, ami alá majd begyűjti a baloldalt , mint kotló a csibéit, és mellé még képes lesz a bizonytalanokat is megszólítani. Ez a terve nem jött be, de maradt az Együtt, amivel tovább szalámizta a baloldalt. Így ma már 3 olyan párt van, amelyik a baloldali hegemóniáért harcol, de ezt csak egymás rovására teheti meg. Orbántól nem tud elvenni szavazókat, mert azokat a Fidesz lefizette. Tehát a lényeg az, hogy mindegy, ki hogyan ítéli meg a DK-t, de ő is a részese lesz annak a testvérharcnak, ami 2018-ig következni fog"Tarski [ 2014-05-27 07:24 ]

Kedves Ottilia!

Ne vedd tiszteletlenségnek, de május 20.-án megfogadtam, hogy nem megyek bele semmilyen elméleti vitába! Döntésemnek természetesen megvolt az oka! Kérlek, tartsd tiszteletben a döntésemet!

Üdv.: Tarski.
lilla- [ 2014-05-23 14:36 ]

csak amíg Orbánt elemezted a rendszerébe beleszerettél:)

egyszerűbb lett volna ha válaszolsz a baloldalra vonatkozó kérdésemre, de nem tetted meg.
Így aztán azt sem tudom, hogy szerinted ki a baloldali.
1. aki az elnöktől balra ül
2. aki 1789. baloldaliságát vallja
3. aki 1848. kommunista kiáltványát vallja
4.Aki Marx késői elgondolása szerint akar baloldali lenni
5.aki a folyamatos fejlődés kőzben szeretne jogi és gazdasági egyenlőség felé haladni
6.aki ortodox módon a kapitalizmust, minnt termelési módot nem fogadja el
7.aki a kapitalista termelési módot megdönteni akarja
8.aki a kapitalista termelési módot meghaladni akarja
9.aki a kapitalista ermelési mód fenntartásával a lehető legjobb és legméltányosabb kormányzást akarja
10.aki .......stb.

Aki szegénypárti---az a fentiekre nem adott választ---ugyanis a köz egésze számára kell struktúrát létrehozni.

Tarski [ 2014-05-22 07:54 ]

Kedves Lilla!

Látod, egyebek mellett az a jó ebben a demokráciában, hogy mindenki elmondhatja a saját véleményét, így Te is. Elmondtad, én ugyan nem értek veled egyet, de azért nincs probléma!

Üdv.: Tarski.lilla- [ 2014-05-21 17:33 ]

, szeretettel!!!
Aki szerint Gyurcsány Ferenc nem hibás az április 6.-i vereségért, mert ő vitte a hátán az összefogást.
Figyelj! Én időtlen idők óta gyurcsányista voltam, nekem ne beszélj Feriről semmit, hogy milyen kiváló politikus, mert én azt TUDOM!! De gondold át a következőket. Amíg Feri nem vált ki az MSZP-ből (s most abszolút mindegy, hogy miért vált ki onnan). addig volt remény arra, hogy egységes baloldal vegye fel a harcot a Fidesz ellen. De Feri MEGOSZTOTTA baloldalt, amivel ez a remény is elszállt!!! Jött aztán Bajnai a nagy mellénnyel, hogy majd aztán ő létrehoz egy ernyőszervezetet, ami alá majd begyűjti a baloldalt , mint kotló a csibéit, és mellé még képes lesz a bizonytalanokat is megszólítani. Ez a terve nem jött be, de maradt az Együtt, amivel tovább szalámizta a baloldalt. Így ma már 3 olyan párt van, amelyik a baloldali hegemóniáért harcol, de ezt csak egymás rovására teheti meg. Orbántól nem tud elvenni szavazókat, mert azokat a Fidesz lefizette. Tehát a lényeg az, hogy mindegy, ki hogyan ítéli meg a DK-t, de ő is a részese lesz annak a testvérharcnak, ami 2018-ig következni fog.lilla- [ 2014-05-21 17:29 ]

"Ha a DK nem harcol a dominanciáért, akkor megszűnik, feloszlik. Ugyanígy gondolja a másik két párt is, tehát öldöklő küzdelem lesz közöttük. Ilyen feltételek mentén azonban a baloldalnak nem lesz 2,5 - 2,8 millió szavazója sohasem, hogy leváltsa a kormányt, mert a választók nem fognak egy civakodó baloldalra szavazni. Éppúgy, mint most április 6.-án!!!
Én ezt most elmondtam nektek, és többet nem akarok erre visszatérni. Az, aki ezt a hatalomért marakodó baloldali pártokat támogatja, a baloldal minél későbbi megújulása ellen dolgozik. Ezeknek a pártoknak a legitimitást vesztett, levitézlett vezetőit el kell zavarni a fenébe, a szemétdombra kell dobni őket, és egészen új alapokon kell újjászervezni a baloldalt. Hiteles vezetőkkel és hiteles politikával!!! Ezt én most már világosabban látom, mint korábban bármikor, és ezért NEM FOGOM EGYIK PÁRTOT SEM TÁMOGATNI!!! S mivel jómagam nem vagyok olyan helyzetben, hogy ezen a mai állapoton érdemben változtassak, ezért nem írok, nem kommentelek, nem bocsátkozom vitába sem, mert nincs értelme csőlátó gyurcsányista hívőkkel vitázni!!!
Aki ezek után úgy gondolja, hogy nem érdemes engem az ismerősének tekinteni, az csak nyugodtan töröljön. De ettől még nem fog megváltozni a mai áldatlan állapot!!!
Debrecen, 2014. 05. 18.
Székely Szabolcs."
"
Ez méltatlan íráslilla- [ 2014-05-21 17:28 ]

Akarja a csuda a baloldalt megújítani!
Nekem semmi bajom a kapitalizmussal!, mint termelési móddal! Sem meghaladni sem megdöntei nem akarom, de élni a keretei között viszont meg kell(ene) tanulni mindenkinek.

Orbán azért leváltandó, mert olyan közéletet teremtett amifélét.
A mai vezetők pedig vannak! Elzavarhatod őket, de nevezd meg az utódaikat..

Az pedig tök mindegy, hogy mi lesz a dk-val----elválik az időben! Akarta Orbánt leváltani nem akarták mások--majdnem a dk ment rá!

Most nem érdekes , hogy az ep választásokon hogyan szerepel (remélem, hogy jól) és végre levakarja magáról, hogy a dk az mszp"kdnp"-je, és lesz igazi mindenki számára artikulált arculata.

Hogy ki a vezetője? akinek van mondanivalója!
Gyurcsánynak van!

Engem a fóbiád nem érdekel, de ha azt mondod egy azaz egy ember okozza a földi bajokat---és nem a 10 ezer körüli tagdíjat fizető többi is,akkor bizony félrevezetsz sokakat.
A szocdem pártok közül néhány nem fogadja el a kapitalista termelési mód létét, mások igen.

de az biztos, hogy a mi életünkben más nem lesz!
meg kéne tán tanulni élni a keretei között.
Nos a dk ezt képviseli!

Nem Gyurcsány--a dk!
Hogy ki a vezetője? Aki ezt képviseli.
".........., szeretettel!!!
Aki szerint Gyurcsány Ferenc nem hibás az április 6.-i vereségért, mert ő vitte a hátán az összefogást.

Ez viszont méltatlan írás!Tarski [ 2014-05-18 13:38 ]

Pusztai Ferencné!

Én a "maffia" fogalmát érdekszövetségként értelmezem, ezt a könyvben is világosan leírom. Tehát ez a Fidesz nem bűnszervezet, amint azt Magyar Bálint is állítja és ahogyan Te is gondolod!!! Ez a maffia LEGITIM maffia, mert mindent abszolút törvényesen és a választók általi felhatalmazás útján valósít meg. Ez benne a minőségileg új mozzanat.

A másik. Éppen most jutottam arra a következtetésre, hogy sajnos Ferinek is mennie kell a közéletből, mert akadályává vált a baloldal gyökeres megújulásának. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, mert én aztán valóban nagy híve voltam, olyannyira, hogy a közvetlen baráti társaságának is a tagja voltam. De el kell dönteni: 1. marad ez a párt felállás, és akkor hosszú távon nyerhet a Fidesz, 2. elzavarjuk a mostani pártvezetőket, és akkor van remény arra, hogy a baloldal rövid időn belül újjászerveződik.

Láthattad, hogy ez a mostani 3 párt ezekkel a vezetőkkel nem képes leváltani a Fideszt, mert marakodtak a hatalmon, és ez lesz a következő években is. Gyökeres fordulatra van szükség, de nélkülük, mert őket a választók már végképp leírták!!! Kétszer is: 2010-ben és 2014-ben, csak éppen a pártvezérek nem veszik ezt tudomásul. Az új és legitim vezetőkkel talán legyőzhető a Fidesz úgy 2022-ben, vagy 2026-ban. Nem előbb!!!

Tarski.Tasrki [ 2014-05-18 13:26 ]

Margó!

Ez a könyv CSAK e-könyv formátumban fog megjelenni, amit az itt belinkelt terjesztőnél lehet megvásárolni. Én szerződésben vagyok vele, nem tudok segíteni Neked!

Tarski.Pusztai Ferencné [ 2014-05-17 22:03 ]

Nem olvastam a könyvet csak a fent leirtakat.Erre szeretnék pár szóval reagálni.Pont orbán akarja megszüntetni a középréteget. Nála csak azok az emberek jöhetnek szóba akik tesznek keresztbe neki. Kialakitotta a maffia államot, ugy mint Olaszországba a maffia kialakulásakor. Neki régen de most sem parancsolt senki, se szülei, se tanárai.Amit ö fejébe vett végig vitte.A 2010-es választások előtt minden egyes prominens fideszes vezetőt saját. Miért ? mert ezek mind valamilyen módon zsalokhatók.Ha nem tennék mint köztörvényes börtönbe kerülnének.És igy megy lefelé az államaparátusban.Nem tudom mikor ébred fel a Magyar nép és jutt el oda, hogy végett vessen ennek a rendszernek. A mukahely elvesztése,éhhezést,nyomort előbb utobb megunják és felkellnek.2014-es választást csak ugy tudták megnyerni, hogy magukra irták a választási törvényt valamint csalással /ott voltam a szavazat szedő bizottságban/. Ha nem móddositották volna a törvényt és nem lettek volna csalások lehet, hogy may már a levesben lennének.Sajnos a mai szocialistákat csak a hatalom érdekli. Én nem szeretném, ha a DK és Gyurcsány eltünne a közéletböl mert egyetlen egy embertöl fél orbán és pedig Gyurcsánytól. Orbánt én inkább Hitlerhez hasonlitanám.margó [ 2014-05-17 19:43 ]

várom hogy kézben olvassam.
rossz előérzetem van, mert ha ez így halad, akkor, nagyon sok-sok
polgár
nem él csak vegetál..
üdv.
MargóTarski [ 2014-05-17 19:22 ]

Tulipánfa!

De az egész könyv "kétségbeejtően jó elemzés"!!! Cézárarcmás a köbön, nem hazudok!!! Olvasd el, mert megéri!!! Azután kérlek, hogy mond el az őszinte véleményedet itt!!

Üdv.: Tarski.Tulipánfa [ 2014-05-16 23:35 ]

Kétségbe ejtően jó elemzés. Én, mégis bízom az emberekben, és hamarosan győzelemre segítik a közéletben a tisztességet a gátlástalanság ellenében. Gondolom, Gyurcsánynak és a DK-soknak komoly része lesz a változások elérésében.Tarski [ 2014-05-16 17:49 ]

Lilla!

Pont az a lényeg, hogy nem várok semmi jót ettől a rezsimtől. Azt én is tudtam, hogy Orbánék a középosztályra építenek, de itt nekem (mint szocdemnek) elsősorban az alsóbb néprétegek a lényegesek.

A DK sorsa szerintem már most megpecsételődött azzal, hogy nem tudott frakciót alakítani a parlamentben. Egyébként írom azt is, hogy mi lehet a DK sorsa. Sajnos, a legitimációjuk annyira lecsökkent, hogy egyáltalán nem fognak a labdába rúgni egy jó hosszú ideig. Így az anyagiak híján és a tagság erodálása miatt egyszerűen tönkremegy. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de Ferinek el kellene tűnnie a politika porondjáról, mert Ő az egyik akadálya a baloldal felemelkedésének!!! De ezt sohasem fogja belátni és csak húzódni fog a baloldal befolyásának növekedése.

Tarski.lilla- [ 2014-05-16 17:11 ]

Érdekes párhuzam ez Orbán és Augustus között :)
Az elemzésed viszont inkább csak érzet, mint valóságos és az bizony hiátus!

Orbán maffia állama tulajdonképpen az gazdasági elit kicserélődése--durva módon, de mégis pontosan úgy, ahogy az rendszer változáskor szokás!

Ami igazán nem tetszik a gondolataid között az ez:
"egy kis morzsát lökni fognak a démosznak is, de a jelentősebb részét változatlanul zsebre fogják tenni. Ez a folyamat pedig egyre erősödni fog, aminek során a Fidesz egyre erősebb lesz, és a démosz száját is sikerül majd holmi rezsicsökkentéshez hasonló alamizsnával betömni. Magyarán: lényeges változás itt belátható időn belül nem lesz, virágzik majd a gazdasági maffia rendszere, és a vasallusok is úgy-ahogy meg lesznek elégedve. "

Azért nem tetszik, mert nem tudjuk, csak sejtjük, hogy mit várnál, hogy a demosz kapjon?!
Ugyanis Orbán rendszere a polgári középosztályra épít--és nem akarja az egyenlősdit létrehozni, mert azt nem lehet és ezt belátja.

Másként : a társadalmi hierarchia létező állapot, a kérdés csupán az, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz és hogyan kezeljük.
Az viszont tény, hogy a társadalmi mobilitáshoz hozzászoktunk és most mintha befagyott volna.(a "vazallusok" persze mindig javakhoz jutnak :) de az ő számuk kevés .)

Szóval igazán az a baj, hogy ötlet nincs arra, hogy mi legyen a munkanélküliekkel tovább
(ide besorolnék olyat, aki alól a munkahely eltünt, aki rokkant lett, aki bármiféle ok miatt nem talál olyan tevékenységet, amellyel saját magát el tudná tartani. És ez utóbbi a kérdés: Mi legyen a társadalom ezen gondoskodásra szoruló részével?
Miközben a számuk ma már 2-4 millió EMBER . Miféle értelmes tevékenység található számukra? ez viszont fogas kérdés. )
Aki választ tudna merne adni erre a kérdésre, az valószínűleg tudna új pártot is alapítani--a többi siránka.
Tán a dk az amelyik e kérdésben világos választ tud:
törvényekben rögzített szolidaritás --adórendszerrel és oktatás preferálásával...Tarski [ 2014-05-11 13:18 ]

Kedves Edit!

Már én is nagyon várom azt, hogy megjelenjen a könyvem, mintha kissé már késne! Az biztos, hogy én megpróbálok a kérdésedre kielégítő választ adni. Ezért is várom érdeklődéssel a kritikákat.

T.Edit Kiss [ 2014-05-10 18:09 ]

Érdeklődéssel várjuk az írást! Hátha megmagyarázza a megmagyarázhatatlant. Még mindig nem tudom elhinni,hogy ez a választás így végződött,végződhetett!Tarski [ 2014-04-25 22:32 ]

Lajos!

Nagyon egyetértek!

Tarski.Farsang Lajos [ 2014-04-25 14:57 ]

Ügy gondolom, hogy országos szinten is, de főleg Pécs és környékén, nagy baj van az emberek fejében! Ahol olyan emberek, mint Csizi Péter és Hoppál Péter meg tud nyerni egy képviselői választást, ott nagy baj van az emberek gondolkodásával! Ahol azokra a jelöltekre szavaznak az emberek, akik mindent elkövettek a leszázalékolt bányászok, a rendvédelmisek, stb. tönkretételéért, akik semmit nem tettek a devizahitelesek sorsának megoldásáért, akik tevékenyen közreműködtek abban, hogy az adófizetők zsebéből 5 milliárd Ft-ot kivegyenek a Pécsi Vízműért, akik semmit nem tettek azért, hogy a pécsi katasztrófális munkanélküliség csökkenjen, akik viszont mindent elkövettek azért, hogy különféle jogcímeken milliók csússzanak a "szakértők" zsebébe!
A felsorolás nem teljes, a lista nagyon hosszú, csak úgy látom,hogy az emberek emlékezete nagyon rövid! Ennyire nem érdekel senkit, hogy kinek, milyen embernek adnak bizalmat?
Hogyan lehetett olyan emberek megválasztani, akik minden tevékenységükkel csak ártottak a városnak és az itt élő embereknek? Ezt soha nem fogom megérteni!!!
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!