Bejelentés
Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Megjelent!

 

Már e-könyv formájában megjelent itt:

 

http://e-konyvbolt.eu/termek/szekely-szabolcs-a-demokracia-uj-vilagrendje/

 

A könyv nyomtatott formában is megrendelhető. A vásárlással kapcsolatban lásd a Kapcsolat menüpontot.

 

A borítója így néz ki:

 

 

Méret: A/5.

Oldalszám: 94 oldal

Ára: 2800.- HUF + 335.- HUF postaköltség.

Borítás: kemény, fóliázott.

 


Ebből a könyvemből a Debreceni Egyetemi Könyvtárnak egy nyomtatott példányt adományoztam, tehát ott bárki elolvashatja.


A könyv rövid tartalma:

 

A könyv a globalizáció és a demokráciaelmélet változásainak összefüggéseivel foglalkozik. Az utóbbi évtizedekben két jelentős változás történt. Az egyik 1989.-ben, amikor az európai létezett szocializmus rendszere látványosan összeomlott és a liberális demokrácia világrendszerré vált. A másik változás kifejezetten a globalizációval függött össze, aminek következtében a globális pénzügyi lobbi olyan mértékben befolyásolhatta a nemzetállamok politikai rendszerét, hogy azok már a szokványos értelemben vett liberális demokrácia létét is megkérdőjelezték. E két folyamat eredményeként a demokrácia új világrendje alakult ki. A szerző ennek sajátosságait vizsgálja.


A könyv elsőként három tudós, Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas és Robert Went kapcsolódó elméletét mutatja be. Ezek nyomán arra a következtetésre jut, hogy a demokrácia új világrendjének alapvetően két fő jellemzője van: a posztnemzeti és a posztdemokratikus állapot. A posztnemzeti állapot azt jelenti, hogy a nemzetállamok ma már nem képesek a korábbi nemzetállami funkcióikat az állam régi keretein belül megvalósítani, ezért szupranacionális szervezetek létrehozásával próbálják azt megoldani. Ilyen szervezet az Európai Unió is, amely egyedi történelmi kísérlet egy föderálisan működő szövetségi rendszer kialakítására. A posztdemokratikus állapot pedig úgy jellemezhető, hogy bár az évszázadok során kialakult demokratikus intézményrendszerek léteznek és formálisan működnek, de a globális pénzügyi piac erős befolyása miatt a politikai döntéshozatal a démosztól átkerül a pénzügyi lobbi kezébe.

 

A könyv a továbbiak során ismerteti Claus Offe két és fél elméletét a demokrácia válságáról, amely egyúttal egyfajta kiutat is megjelöl a mostani válságból. Ennek nyomán a szerző ismerteti a saját elméletét a gazdaságirányítási rendszerről, amely magába olvaszt minden korábbi elméletet, így az Offe által külön-külön vizsgált szociális állam és a piac-liberális elmélet annak csupán partikuláris esetét képviseli. Egy esetleges világkormány létrehozásának lehetőségét vizsgálva Robert Dahl átruházott autoritás elméletét mutatja be, hozzáfűzve a saját elképzelését is.

 

A könyv utolsó részében Fukuyama „end of ideology” tétele nyomán a szerző arra keresi a választ, hogy a liberális demokrácia európai győzelmével valóban vége lett-e az ideológia fejlődésének, vagy sem? Demokráciaelméletének megfelelően arra a következtetésre jut, hogy a demokrácia mai válsága csak egy állomása lehet annak a fejlődési folyamatnak, ami jellemezte a liberális demokrácia eddigi fejlődését is. Ám ez a fejlődés egy bizonyos fokon szükségszerűen be fog fejeződni, amely az általa bevezetett rendszerstabilitási mutató elérésekor történhet meg. Ez akkor következik be, amikor a kényszereknek és szabadságjogoknak egy olyan elegye alakul ki, amikor a túlzott szabadságjog megadásakor a politikai rendszer működése instabilissá válik. Ezért a politikai rendszerek fejlődésének szükségszerűen végesnek kell lennie, tehát a szerző demokráciaelmélete szükségszerűen endista elmélet.

 

 

The New Wordl Order of Democracy

 

Summary

This book is a result of globalization and changes in the context in democratic theory deals. In the last two decades significant changes have occurred. In 1989 the European socialist system collapsed and the spectacularly and liberal democracy has become a world system. The other change is specifically associated with globalization, as a result the global financial lobby has created an extent influence on the political systems of nation-states, and they have questioned the existence of the liberal democracy in the usual sense as well. As a result of these two processes a new world order of democracy emerged. The author examines the distinctive features of these changes.

The book presents the first three scientists'
Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas and Robert Went related theories. I have come to the conclusion that democracy is a new world order of two main features: a post-national and post-democratic state. The post-national state means that nation state is no longer able to resolve its former nation state function within the framework of the old state, and therefore the creation of supranational organizations are trying to solve it. The European Union is also an organization like this, which is a unique historical experiment to develop a federal functional federal system. The post-democratic state will be characterized. The democratic institutions developed over the centuries still exist and operate formally but the global financial market has strong influence on policy-making which was transferred from the demos to the hands of the financial lobby.

The book outlines the other two and a half
Claus Offe's theory of the crisis of democracy, which is also a kind of way out of the current crisis. The author describes his own theory of the economic governance system, which is absorbed by all previous theories, such as social state and the market-liberal theory. The author also examines the possibility of a world government the establishment of delegated authority on the basis of the theory of Robert Dahl, adding their own ideas as well.

In the last part of his book the by reason of Fukuyama's "end of ideology" theory, the author asks that is there actually an end of evolution of the ideology or not after the victory of liberal democracy in Europe. According to his theory of democracy he concludes that the current crisis of democracy can only be a stage in the development process, which is characterized by the development of the former liberal democracy. But this development is inevitably a certain degree to be completed, which may happen by reaching the system stability index introduced by him. It occurs when a mixture of constraints and freedoms develops in which entering excessive freedom makes the political system unstable. Thus obtained to the question of whether the development of political systems must necessarily be finite, so the author's theory of democracy is necessarily an
endist theory.

 

Részletek a könyvből:

 

 

Crouch a posztdemokratikus állapotot a demokrácia egyik modelljeként értelmezi. Míg az Egyesült Államokban a 20. század második felében a liberális demokráciának a liberális oldalát preferálták (azaz a piac-liberális gazdaságpolitikát), addig ez utóbb már másként alakult. Satisfaction with the unambitious democratic expectations of liberal democracy produces complacency about the vise of what I call post-democracy (57). Ebben a modellben minden úgy működik, mintha valóban demokratikus politikai rendszer lenne. Tehát léteznek választások, a kormány leváltható, a választási viták figyelemmel kísérhetők és a kampányok is teljes gőzerővel folynak, bár ezekkel csak kevés embert tudnak megszólítani, stb. A polgárok tömege azonban passzív, csendes, apatikus, csak a hozzájuk intézett jelzésekre válaszol. Ez a modell jól ábrázolja a mai politikai élet állását.

Mindezek mellett a lényeg nem csak ebben van, hanem abban is, amit Crouch így ír le: Under the conditions of a post-democracy that increasingly cedes power to business lobbies there is little hope for an agenda of strong egalitarian polities for the redistribution of power and wealth, or for restraint of powerful interests (58).

Egy vele készült interjúban Crouch a posztdemokráciát így jellemezte: Postdemocracy would be like postindustrialism. Postindustrial society – we have all the products of industry. Industrial activity continuous. But the energy, the dynamism of the economy has gone somewhere else. So where I use post-democracy with the same idea. All the institutions of democracy remain – we use them. It’s just the energy of the political system and the innovative capacity have moved to other spheres (59).

S ezzel elérkeztünk ahhoz a kiindulóponthoz, amiről az alapprobléma felvetésekor szóltam. Miről is van szó? Arról, hogy mára már a demokráciának egy olyan modelljéhez érkeztünk, amikor színleg működnek a demokratikus intézményrendszerek, külsőleg szemlélve valóban demokratikus választások vannak, de a társadalmi igazságosság egyre gyengül, és a hatalom Crouch szerint lassan átkerül az üzleti lobbi kezébe. Ilyen helyzetben pedig szó sem lehet arról, hogy az egalitárius törekvések megjelenhessenek a politikában, hogy újraosszák a hatalmat és a megtermelt anyagi javakat. A legborzasztóbb az, hogy a démosz az apatikus viselkedésével önként engedi át a terepet az üzleti lobbinak, amely azonnal nyomást gyakorol a politikai szereplőkre. Az üzleti lobbi pedig szép sötét öltönyben, fehér ingben, nyakkendőben jelenik meg, és mosolyogva magyarázza el azt, hogy miért jó a munkásnak az, hogy van munkája és éhbérért dolgoztatják végkimerülésig, hogy a démosz háttérbe vonulásával ők veszik át a terepet és uralják a politikai mezőnyt is. Ez tulajdonképpen a demokrácia Mosolygó Halála, amely néha vigyorba megy át, megmutatván ezzel a korlátlan világhatalmát. S ez a Mosolygó Halál rendre megjelenik a politikai elit előtt is, és tőkebefektetést valamint pénzt ígér azért, hogy más piaci szereplőkkel szemben a cégüket részesítsék előnyben, például a letelepedés, vagy az állami támogatás, az adóztatás, stb. szempontjából. S a politikai elit igyekszik teljesíteni a kívánságaikat, hiszen ezzel is új munkahelyeket hoznak létre, amit ő maga nem tudott megvalósítani, és amit pedig a végelszámolásnál, azaz a választások során minden kormánynak a választói szemére vetnek, ha az nem elég sok. A pártok és a nemzetek közötti verseny pedig azt kényszeríti ki az aktuális politikai elitből, hogy minden befektetőt tárt karokkal fogadjanak, mert egyébként más pártok, vagy országok megadják számukra azt az előnyt, amit ők maguk egyébként nem adtak volna meg. Nyilván ezzel a fonák helyzettel a befektetők is tisztában vannak, és eleve olyan feltételekkel jönnek egy adott országba, ha teljesítik a különleges elvárásaikat. Így jöhetett létre olyan ellentmondásos és abnormális állapot, amikor nem a demokratikusan megválasztott kormány szabja meg a vállalkozások működésének feltételeit, hanem a befektetők.

Miért tekinthető a posztdemokratikus állapot a liberális demokrácia halálának? Egyrészt azért, mert nem a démosz, amelyik számszerű többségben van az üzleti lobbival és az őket kiszolgáló hatalmi elittel szemben, szóval, ténylegesen nem a démosz jelölheti ki a politikai vezetőket, hanem az üzleti lobbi sajátos harcának és kompromisszumának eredményeként jutnak hatalomra a politikusok. Maga a választás inkább csak egy jól komponált színi előadásnak tekinthető. Másodszor pedig azért, mert az üzleti lobbi az imént vázolt befektetések megvalósításával, valamint a politikai elit megzsarolásával és lefizetésével egyenlőtlen versenyhelyzetet hoz létre a piacgazdaságban, holott a liberális kapitalizmusnak éppen az lenne az egyik nagy előnye, hogy egyenlő feltételek mentén versenyezhetnek a piaci szereplők. Ezt az egyébként hasznos célt azonban egyelőre el kell felejteni, s ezért érezhetik ma úgy sokan, hogy az üzleti lobbi rátelepszik az egész világ demokratikus rendjére. E képzet kialakulását az is elősegíti, hogy a reális piacgazdaság mellett, attól elkülönülve létrejött a globális pénzügyi spekuláció is, amit egyetlen nemzetállam, még ha akarná is, sem tud féken tartani.
Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?ottilia marton [ 2014-06-09 23:53 ]

"""Kedves Barátaim! Nagyon nem szeretek egy rókáról több bőrt lehúzni, de néha erre kényszerítenek rá. Most olvastam az alábbi kommentet az egyik facés csoport oldalán. Íme teljes terjedelmében: "Erzsebet Csako T. Székely Szabolcs! Legyen szíves eldönteni, hogy a Fideszt védi-e a baloldallal szemben, mert akkor azt javasolnám, hogy egy Fideszes csoportot keressen magának! A DK-t támadja ,mostmár rendre, pedig eddig ahogyan az előző önhöz írt hozzászólásomban írtam, ott tapsolt az eddigi rendezvényeken!!! Hogyan gondolja, hogy rendre pocskondiázhatja azokat az embereket, akikkel eddig "egy gyékényen állt? vagy legalábbis azt a látszatot keltette. Én a magam részéről visszautasítom a minősítgetéseit és zavaró tevékenységét!" Ehhez hasonló bejegyzéseket az utóbbi időben sajnos sokat kellett olvasnom, és higgyétek el, nincs hozzá idegrendszerem és időm meg pláne, hogy mindegyikre válaszoljak. Nos, azt gondolom, hogy itt azért nagyon félreértitek a dolgokat. Nézzük csak sorban! 1. jómagam igenis politikai elemzőnek tartom magam (még ha mások ezt kétségbe is vonják!), aki megpróbálja a realitásokat figyelembe venni. Ezek közé tartozik például az, hogy április 6.-án ismét hatalmas ruhát kaptunk, amiért nem a választók, hanem a három baloldali párt VEZETŐI az elsődleges felelősök. Ezt vajon győzelemként és a pártvezérek sikereként kellene közreadnom? Nem, mert ha ezt tenném, akkor a szakemberek egyszerűen kinevetnének.ottilia marton [ 2014-06-09 23:52 ]

2. van egy elméletem a demokráciáról, ami már elérhető minden érdeklődő számára. Itt azt írom le többek között, hogy Orbán nem diktátor, a Jobbik nem fasiszta párt, hogy a Fidesz minden eddigi törvénye legitim törvény, hogy Magyarország jogállam, és köztársaság, és így tovább. No már most, ha például Gyurcsány Ferenc, vagy Vadai Ágnes a tévében éppen az ellenkezőjét nyilatkozza, akkor én tagadjam meg az elméletemet??? Írja le a nevét ide az, aki ezt várja el tőlem!!!! S ahogy BAUER TAMÁS-tól elfogadtátok azt, hogy inkább vállalta a tudós mivoltát, és búcsút intett a DK alelnöki posztjának, éppúgy fogadjátok el tőlem azt, hogy inkább választom az elméletemet, mint a DK elvtelen támogatását. Írja ide a nevét az, aki azt várja el tőlem, hogy ezzel ellentétesen cselekedjem!!! 3. lassan mondom, hogy mindenki megértse: MÉG MINDIG A DK-T TARTOM AZ EGYETLEN OLYAN PÁRTNAK, AMELYET SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL TUDOK TÁMOGATNI. ENNEK CSAK AZ A FELTÉTELE, HOGY TUDOMÁSUL VEGYÉTEK: NEM FOGOM MEGTAGADNI ÖNMAGAMAT, AZ ELMÉLETEMET, ÉPPÚGY, AHOGY BAUER TAMÁS SEM TAGADTA MEG A TUDÓS MIVOLTJÁT. 4. éppen Ti voltatok azok, akik lehetetlenné tettétek a normális kommunikációt egymás között. Tudjátok nagyon jól azt, hogy rühellem a mocskolódást, mégis végig mocskoltatok engemet. Várszegi Szilárd egy koszos útonálló beszédstílusához hasonló szöveget engedett meg velem szemben, holott éppen én voltam az, aki a blogbejegyzéseiből száműztem a mocskolódását. Nem fogom lenyelni senkitől sem az ilyen stílust, lett légyen az a legjobb barátom is, és hajlandó leszek arra, hogy aki velem így beszél, azt törölni fogom az ismerőseim közül. Én ezzel a témával többet nem kívánok foglalkozni. Aki megérti, annak örülni fogok, aki nem érti meg, azt sajnálni fogom. Jön a VB, és inkább azzal akarok foglalkozni! Debrecen, 2014. 06. 09. l Székely Szabolcs."""

egyébiránt senki nem mocskolt! senkit, de vitatkozni kell, mert a Nézetét kedves Tarski most Botka vallja! Nincs létjoguk a magukat baloldalinak tartó pártoknak, mert akkor az egy a tábor egy a zászló elve sérül. Bauer Tamás indokolta álláspontját és sajnáltuk, de megértettük----Vitatkoztunk Vele , mert lehetett vitatkozni -- de volt benne tisztesség is!Tarski [ 2014-05-27 07:23 ]

Kedves Ottilia!

Ne vedd tiszteletlenségnek, de május 20.-án megfogadtam, hogy nem megyek bele semmilyen elméleti vitába! Döntésemnek természetesen megvolt az oka! Kérlek, tartsd tiszteletben a döntésemet!

Üdv.: Tarski.
ottilia marton [ 2014-05-21 16:56 ]

Paksiné Péteri Júliának, szeretettel!!!
Aki szerint Gyurcsány Ferenc nem hibás az április 6.-i vereségért, mert ő vitte a hátán az összefogást.
Figyelj! Én időtlen idők óta gyurcsányista voltam, nekem ne beszélj Feriről semmit, hogy milyen kiváló politikus, mert én azt TUDOM!! De gondold át a következőket. Amíg Feri nem vált ki az MSZP-ből (s most abszolút mindegy, hogy miért vált ki onnan). addig volt remény arra, hogy egységes baloldal vegye fel a harcot a Fidesz ellen. De Feri MEGOSZTOTTA baloldalt, amivel ez a remény is elszállt!!! Jött aztán Bajnai a nagy mellénnyel, hogy majd aztán ő létrehoz egy ernyőszervezetet, ami alá majd begyűjti a baloldalt , mint kotló a csibéit, és mellé még képes lesz a bizonytalanokat is megszólítani. Ez a terve nem jött be, de maradt az Együtt, amivel tovább szalámizta a baloldalt. Így ma már 3 olyan párt van, amelyik a baloldali hegemóniáért harcol, de ezt csak egymás rovására teheti meg. Orbántól nem tud elvenni szavazókat, mert azokat a Fidesz lefizette. Tehát a lényeg az, hogy mindegy, ki hogyan ítéli meg a DK-t, de ő is a részese lesz annak a testvérharcnak, ami 2018-ig következni fog. Ha a DK nem harcol a dominanciáért, akkor megszűnik, feloszlik. Ugyanígy gondolja a másik két párt is, tehát öldöklő küzdelem lesz közöttük. Ilyen feltételek mentén azonban a baloldalnak nem lesz 2,5 - 2,8 millió szavazója sohasem, hogy leváltsa a kormányt, mert a választók nem fognak egy civakodó baloldalra szavazni. Éppúgy, mint most április 6.-án!!!
Én ezt most elmondtam nektek, és többet nem akarok erre visszatérni. Az, aki ezt a hatalomért marakodó baloldali pártokat támogatja, a baloldal minél későbbi megújulása ellen dolgozik. Ezeknek a pártoknak a legitimitást vesztett, levitézlett vezetőit el kell zavarni a fenébe, a szemétdombra kell dobni őket, és egészen új alapokon kell újjászervezni a baloldalt. Hiteles vezetőkkel és hiteles politikával!!! Ezt én most már világosabban látom, mint korábban bármikor, és ezért NEM FOGOM EGYIK PÁRTOT SEM TÁMOGATNI!!! S mivel jómagam nem vagyok olyan helyzetben, hogy ezen a mai állapoton érdemben változtassak, ezért nem írok, nem kommentelek, nem bocsátkozom vitába sem, mert nincs értelme csőlátó gyurcsányista hívőkkel vitázni!!!
Aki ezek után úgy gondolja, hogy nem érdemes engem az ismerősének tekinteni, az csak nyugodtan töröljön. De ettől még nem fog megváltozni a mai áldatlan állapot!!!

Debrecen, 2014. 05. 18.
Székely Szabolcs.

kéne erről beszélni, mert az hogy letiltottál semmit meg nem old!

Tisztelettel: Ottilia Martonlilla- [ 2014-05-21 15:09 ]

légyszíves válaszolj, hogy bővebben beszélhessünk!
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!